Gmina Blachownia
Powróć do: strona główna

Organizacje pozarządowe

>> Lista stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy Blachownia <<

Stowarzyszenia

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku:

Nabór ofert na realizację zadań publicznych - zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i społecznym patologiom oraz upowszechniania sztuki, kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nabór ofert na realizację zadań publicznych dla stowarzyszeń i klubów sportowych - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wykaz ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym - 23.02.2022

Wykaz ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym - 07.03.2022

Wykaz ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym - 23.03.2022

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku:

Nabór ofert na realizację zadań publicznych dla stowarzyszeń i klubów sportowych - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wykaz ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym - 22.02.2023

Nabór ofert na realizację zadań publicznych - zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom oraz wspierania i upowszechniania sztuki, kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania sztuki, kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i społecznym patologiom w 2023 r. 

Konsultacje społeczne - roczny program współpracy na 2024 rok:

Zarządzenie Burmistrza Blachowni w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie ich działalności.

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku:

Nabór ofert na realizację zadań publicznych dla stowarzyszeń i klubów sportowych - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Nabór ofert na realizację zadań publicznych - zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom oraz wspierania i upowszechniania sztuki, kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania sztuki, kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i społecznym patologiom w 2024 r.

Informacja o ofertach złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert na dzień 6.06.2024