Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 26 maja 2024
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna
pochmurno
22°C

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz ze zwolnieniami

Wymiar opłaty miesięcznej i rodzaje zwolnień z części opłaty. 

1. Rada Miejska w Blachowni wraz z ustaleniem nowej stawki 36 zł obowiązującej od dnia 01.06.2023 r. od osoby opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwaliła rodzaje zwolnień z części opłaty oraz zasady ich stosowania w sposób określony niżej. 

2. Właścicieli nieruchomości, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwalnia się w części z opłaty pomniejszając jej wymiar miesięczny o kwotę 5 zł od każdego mieszkańca będącego członkiem tego gospodarstwa domowego. 

3. Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, prowadzących gospodarstwa domowe, w skład, których wchodzą osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny o jakiej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwalnia się w części z opłaty pomniejszając jej wymiar miesięczny o kwotę 13 zł od każdego mieszkańca posiadającego Kartę Dużej Rodziny. 

4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, są uprawnieni do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,00 zł od każdej osoby zamieszkującej w tym budynku. 

5. Wysokość opłaty za odpady ustala się na podstawie deklaracji składanej przez mieszkańca. 


Zmiana wysokości opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców). 

W celu wykorzystania posiadanych uprawnień, o których mowa wyżej, należy złożyć nową deklarację wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do zwolnienia, przy czym zwolnienia określone w punkcie 1 i 2 nie sumują się. 

6. Deklarację składają właściciele nieruchomości, natomiast w przypadku rodzin zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych, należy zgłosić się do swoich zarządców nieruchomości (spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych), w celu złożenia stosownej informacji, która stanowić będzie podstawę do zmiany naliczeń. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry bez wezwania do 15 każdego miesiąca przy czym: 

Pierwsza deklaracja - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

Zmiana deklaracji - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

Korekta deklaracji - Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji. Korekcie podlega złożona deklaracja, obejmująca okresy, za które wysokość opłaty wymaga skorygowania, przy czym korekty należy dokonać na wzorze deklaracji obowiązującej w okresie, którego dotyczy korekta. 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.