Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Edukacja

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Blachownia 
do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.
Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie: 

- niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
- uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
- dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Urząd Miejski w Blachowni powyższy obowiązek realizuje poprzez organizację dowozu w dwóch formach:

- bezpłatnego zorganizowanego transportu zbiorowego i opieki  realizowanego przez przewoźnika 
lub

- indywidualnego transportu realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.
TRANSPORT ZBIOROWY 

Rodzice zainteresowani bezpłatnym zorganizowanym dowozem dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej powinni złożyć następujące dokumenty:

1)   wniosek 

2)   aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia (do wglądu),

3)   zaświadczenie o przyjęciu do placówki,

4)   oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem organizacji bezpłatnego zorganizowanego dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Blachownia do przedszkola, szkoły lub placówki, aby umożliwić realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (dotyczy organizacji bezpłatnego dowozu ucznia) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w kolejnym roku szkolnym, ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września oraz zastosowania procedury zamówień publicznych i zaplanowania wydatków na ten cel. Dowożenie organizowane jest na rok szkolny.

Załączniki:

1.        wzór wniosku w sprawie transportu zorganizowanego

2.        Regulamin organizacji bezpłatnego zorganizowanego dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Blachownia do przedszkola, szkoły lub placówki, aby umożliwić realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wraz z oświadczeniem

TRANSPORT INDYWIDUALNY 

Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują zwrot kosztów na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Miasta Blachowni na rok szkolny (wzór umowy). 

Rodzice zainteresowani indywidualnym  dowozem dziecka niepełnosprawnego powinni złożyć następujące dokumenty:

1)     wniosek 

2)     aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia (do wglądu),

3)     zaświadczenie o przyjęciu do szkoły,

4)     oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w trakcie dowozu do placówki oświatowej,

5)     polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC) –  (do wglądu)

6)     dowód rejestracyjny pojazdu – (do wglądu) 

Załączniki:

1.        wzór wniosku w sprawie transportu samochodem prywatnym 

2.        wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w trakcie dowozu do placówki oświatowej 

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia.

 

Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna ustalona jest jako iloczyn liczby dni dowozu do placówki w danym miesiącu rozliczeniowym oraz kosztu dziennego wyliczonego zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe tj.:

 

Dzienny Koszt = (a-b) •c

gdzie:

a  –  liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem

 b –  liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeliby nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit a

c –  stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu określona w Uchwale nr 311/LVII/2022 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 30 listopada 2022 r. Obowiązujące od 17 stycznia 2023 roku stawki za 1 km przebiegu wynoszą odpowiednio dla samochodu osobowego:

a)      o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł

b)      o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł.


Osoba zajmująca się dowozem dzieci niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Blachowni:

– Jolanta Kowalik tel. 34 3270.409 wew. 131, e-mail: oswiata@blachownia.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin dowozu transport zorganizowany.pdf
Format: pdf, 307.94 kB
Wniosek transport prywatny.docx
Format: docx, 28.93 kB
Wniosek transport zorganizowany.docx
Format: docx, 27.11 kB
Wzór oświadczenia o opiece nad dzieckiem.docx
Format: docx, 14.1 kB
Wzór umowy.docx
Format: docx, 25.93 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.