Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
słonecznie
12°C

Projekt

 Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie., Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

PROJEKT
„Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniów”
nr WND-RPSL.11.01.04-24-0568/18-003

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs


Łączna wartość projektu - 858 345,26 PLN

Wkład własny - 85 834,53 PLN

Dofinansowanie - 772 510,73 PLN, w tym:
Środki UE - 729 593,47 PLN
Budżet Państwa - 42 917,26 PLN


Czas realizacji projektu – 01.09.2019 r. – 31.07.2021 r.

Beneficjent: Gmina Blachownia

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 3 im. S. Staszica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY


PROJEKT
„Lepsza edukacja
szansą na lepszą przyszłość uczniów”


Cel i zadania

Celem projektu realizowanego na terenie gminy Blachownia jest poprawa efektywności kształcenia ogólnegow Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. S. Staszica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni.

Przedmiotem projektu jest wsparcie uczniów szkół podstawowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych o umiejętności uniwersalne na rynku pracy, a także rozwój kompetencji społecznych, poprzez organizację zajęć dodatkowych (w tym pozaszkolnych), zajęć prowadzonych metodą eksperymentu czy skierowanych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uzupełnieniem działań będzie organizacja szkoleń dla kadry pedagogicznej i doposażenie placówki w pomoce naukowe i sprzęt do organizacji zajęć.

Dodatkowo zaplanowano wdrożenie systemu do hybrydowej i zintegrowanej edukacji opartej o nowoczesne metody i formy nauczania.

Poprzez wymienione wyżej działania projektowe osiągnięty zostanie główny cel projektu: podniesie jakości edukacji ogólnej w obu szkołach.

Uczestnicy projektu (grupa docelowa)

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych: 213 (w tym 103 dziewczynki i 110 chłopców, uczniów klas I - III i IV - VIII, oraz 25 nauczycieli ( w tym 25 kobiet).

Czas i miejsce realizacji projektu

Termin realizacji: 1 IX 2019 r. – 31 VII 2021 r.

Miejsce realizacji: teren Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. S. Staszica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni.


ZADANIA W PROJEKCIE:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. S. Staszica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni

ZADANIE 1. Organizacja zajęć wyrównawczych

dla klas I - III

    Matematyka

 •     (1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


    Przyrodniczo – ekologiczne

 •     (1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


    Informatyka

 •     (1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


    Język angielski

 •     (1 grupa x 5 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


dla klas IV - VIII

    Matematyka

 •     (2 grupy x 7 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


    Przyrodniczo - ekologiczne

 •     (2 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


    Informatyka

 •     (1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


    Język angielski

 •     (w roku 2019/2020 2 grupy x 5 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin, w roku 2020/2021 2 grupy x 7 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin )


    Język niemiecki

 •     (w roku 2019/2020 1 grupa x 5 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin, w roku 2020/2021 1 grupa x 7 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin )


ZADANIE 2. Organizacja zajęć rozwijających

dla klas I - III

    Matematyka

 •    (1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


    Informatyka

 •     (w roku 2019/2020 1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin, w roku 2020/2021 2 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


    Język angielski

 •     (1 grupa x 5 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


dla klas IV - VIII

    Matematyka

 •     (w roku 2019/2020 2 grupy - 15 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin, w roku 2020/2021 1 grupa x 8 uczniów; 1 godz.w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


    Informatyka

 •     (1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


    Język angielski

 •     (w roku 2019/2020 2 grupy - 15 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin, w roku 2020/2021 1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


ZADANIE 3. Organizacja zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych

dla klas IV - VIII

    Matematyka

 •     (2 grupy - 11 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


    Informatyka

 •     (1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


    Język angielski

 •     (w roku 2019/2020 2 grupy - 10 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin, w roku 2020/2021 2 grupy - 11 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


    Język niemiecki

 •     (w roku2019/2020 1 grupa x 5 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin, w roku 2020/2021 1 grupa x 6 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


ZADANIE 4. Organizacja zajęć prowadzonych metodą eksperymentu

dla klas I - III

    Zajęcia przyrodniczo - ekologiczneprowadzone metodą eksperymentu

 •     (2 grupy - 16 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


dla klas IV - VIII

    Zajęcia przyrodniczo - ekologiczneprowadzone metodą eksperymentu

 •     (3 grupy - 24 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


ZADANIE 5. Organizacja warsztatów

dla klas I - III

    Warsztaty matematyczno – szachowe

 •     (2 grupy - 10 uczniów; 1 godzina w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


dla klas IV - VIII

    Warsztaty matematyczno – szachowe

 •     (2 grupy - 22 uczniów; 1 godzina w tygodniu na grupę tj. 30 godzin tylko w roku szkolnym 2019/2020)


ZADANIE 9. Wdrożenie nowych form i metod nauczania w oparciu o system blended learningu w szkołach

ZADANIE 10. Szkolenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie

 •     Nowoczesne metody nauczania – wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji
 •     Jak pomóc uczniom w skutecznym uczeniu się
 •     Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
 •     Praca z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
 •     Trening Umiejętności Społecznych jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym


ZADANIA W PROJEKCIE:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni

ZADANIE 6. Organizacja warsztatów i kół zainteresowań

dla klas I – III i IV - VIII

    Warsztaty matematyczno – informatyczno - przyrodnicze

 •     (8 grup x 6 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

    Koło języka angielskiego

 •     (15 grup x 5 uczniów; 2 godz. w tygodniu na grupę tj. 60 godzin)


ZADANIE 7. Organizacja zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

dla klas IV - VIII

    Bajkoterapia

 •     (8 grup x 4 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

    Matematyka dla szczególnie uzdolnionych

 •     (4 grupy x 5 uczniów;1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


ZADANIE 8. Organizacja zajęć prowadzonych metodą eksperymentu

dla klas I – III i IV - VIII

 •     Zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu (5 grup x 5 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


ZADANIE 9. Wdrożenie nowych form i metod nauczania w oparciu o system blended learningu w szkołach

ZADANIE 10. Szkolenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie

 •     Nowoczesne metody nauczania – wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji
 •     Jak pomóc uczniom w skutecznym uczeniu się
 •     Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
 •     Praca z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
 •     Trening Umiejętności Społecznych jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwymZajęcia prowadzone będą w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021.

WNIOSKODAWCA - GMINA BLACHOWNIA

Urząd Miejski w Blachowni

ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia

tel.: (034)3270409, (034)3270438, fax - (034)3270461 wew.104

e-mail: sekretariat@blachownia.com.pl

Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni

ul. Bankowa 13, 42-290 Blachownia

tel: (034) 3268 100

e-mail: projekty@blachownia.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNYPliki do pobrania:

Regulamin Rekrutacji SP1

Zarządzenie 2 SP1

Regulamin Rekrutacji SP3

Zarządzenie 2 SP3


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.