Powróć do: Ochrona środowiska

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew / krzewów przez osoby fizyczne, z nieruchomości stanowiących ich własność na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej