Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Projekt


Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie., Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
PROJEKT
„Edukacja jutra
w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach”
nr WND-RPSL.11.01.04-24-0567/18-003

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

Wartość ogółem - 314 518,93 PLN

Wkład własny - 31 451,89 PLN

Dofinansowanie - 283 067,04 PLN,

w tym:

Środki UE - 267 341,09 PLN

Budżet Państwa – 15 725,95 PLN

Czas realizacji projektu – 01.09.2019 r. – 29.12.2020 r.

Beneficjent:

Gmina Blachownia/Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
PROJEKT
„Edukacja jutra
w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach”

Cel i zadania

Celem projektu realizowanego na terenie gminy Blachownia jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach.

Przedmiotem projektu jest wsparcie uczniów SP w Łojkach w rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, a także rozwój kompetencji społeczno - emocjonalnych, poprzez organizację zajęć dodatkowych (w tym pozaszkolnych),zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, wyjazdów edukacyjnych oraz zajęć skierowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uzupełnieniem działań będzie organizacja szkoleń dla kadry pedagogicznej i doposażenie placówki w pomoce naukowe i sprzęt do organizacji zajęć.

Dodatkowo zaplanowano wdrożenie systemu do hybrydowej i zintegrowanej edukacji opartej o nowoczesne metody i formy nauczania.

Poprzez wymienione wyżej działania projektowe osiągnięty zostanie główny cel projektu: podniesie jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej w Łojkach.

Uczestnicy projektu (grupa docelowa)

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych: 102 (w tym 54 dziewczynek i 48 chłopców, uczniów klas I - III i IV - VIII, oraz 10 nauczycieli ( w tym 9 kobiet)

Czas i miejsce realizacji projektu

Termin realizacji: 1 IX 2019 r. – 29 XII 2020 r.

Miejsce realizacji: Teren Szkoły Podstawowej w Łojkach oraz zajęcia poza terenem placówki (wyjazdy edukacyjne).


ZADANIA W PROJEKCIE:

ZADANIE 1. Organizacja zajęć dodatkowych

    Matematyka – zajęcia wyrównawcze

 •     (2 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)


    Matematyka – zajęcia rozwijające

 •     (2 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)


    Matematyczno – przyrodnicze zajęcia wyrównawcze

 •     (2 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. I - III)


    Matematyczno – przyrodnicze zajęcia rozwijające dla klasy I

 •     (1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)


    Informatyka

 •     (1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. I - III)


ZADANIE 2. Organizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne i kół zainteresowań

    Koło z języka angielskiego

 •     (3 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)


    Koło z języka niemieckiego

 •     (2 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)


    Koło szachowe

 •     (4 grupy – 29 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. I - V)


    Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne

 •     (1 grupa x 4 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. I - II)


    Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne

 •     (2 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)


ZADANIE 3. Organizacja zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

    Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 •     (3 grupy x 5 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)


    Zajęcia logopedyczne

 •     (2 grupy x 5 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)


    Zajęcia informatyczne dla uczniów uzdolnionych

 •     (2 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)


ZADANIE 4. Organizacja zajęć prowadzonych metodą eksperymentu

    Zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu

 •     (4 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)


ZADANIE 5. Organizacja szkoleń dla nauczycieli

 •     Nowoczesne metody nauczania
 •     Eksperymenty przyrodnicze i zabawy badawcze na I i II etapie edukacyjnym
 •     Jak pomóc uczniom w skutecznym uczeniu się
 •     Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
 •     Praca z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi


ZADANIE 6. Zakup systemu TIK do zintegrowanej i hybrydowej metody nauczania

ZADANIE 7. Zajęcia organizowane poza szkołą

 •     Przeprowadzenie doświadczeń na interaktywnych wystawach w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (45 uczniów)
 •     Zajęcia warsztatowe w Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis we Wrocławiu (45 uczniów)
 •     Warsztaty Fizyki Eksperymentalnej w Średniowiecznym Parku Techniki i żywe lekcje historii w Muzeum Gazownictwa w Złotym Stoku (45 uczniów).

WNIOSKODAWCA - GMINA BLACHOWNIA

Urząd Miejski w Blachowni

ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia

tel.: (034)3270409, (034)3270438, fax - (034)3270461 wew.104

e-mail: sekretariat@blachownia.com.pl

Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni

ul. Bankowa 13, 42-290 Blachownia

tel: (034) 3268 100

e-mail: projekty@blachownia.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNYPliki do pobrania:

Regulamin Rekrutacji SP w Łojkach


Zarządzenie 3 SP w Łojkach

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.