Projekt


ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Blachownia pozyskała grant w wysokości 70.000,00 zł z na zakup laptopów i zestawów słuchawkowych, w konkursie organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.


Zestawy nowego sprzętu trafiły do wszystkich szkół podstawowych na terenie naszej gminy.

- 9 sztuk do Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni,

- 7 sztuk do Szkoły Podstawowej nr 3 im. S. Staszica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni,

- 6 sztuk do Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach,

- 3 sztuki do Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu.

Dyrektorzy użyczyli przekazany im przez Burmistrza Blachowni Sylwię Szymańską sprzęt 21 uczniom i 4 nauczycielom.