Referaty Urzędu Miejskiego

Referat Organizacyjny

Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego

Dariusz Wojciechowski - tel: 34 3270 409* wew.108

Pracownicy:

Iwona Gawlik - stanowisko ds. organizacji pracy sekretariatu i obsługi rady, tel: 34 3270 409* wew. 101

Zofia Borek - stanowisko ds. organizacji pracy sekretariatu i kadr, tel: 34 3270 409* wew. 101

Magdalena Osadnik - stanowisko ds. obsługi biura podawczego, tel: 34 3270 409* wew. 119

Marzena Grochala - stanowisko ds. obsługi biura podawczego, tel: 34 3270 409* wew. 119

Grzegorz Gradoń - informatyk, administrator sieci tel: 34 3270 409* wew. 124

Jadwiga Korbel - woźna

Marta Perz - woźna

Irena Garus - woźna

Ewelina Kamińska - woźna

Referat Finansowy

Skarbnik Gminy

Edyta Hoppe - tel: 34 3270 492* wew. 127

Pracownicy:

Karolina Maroszek - stanowisko ds. wynagrodzeń, tel: 34 3270 409* wew. 126

Małgorzata Pisula - stanowisko ds. księgowości budżetowej, tel: 34 3270 409* wew. 126

Żaneta Kwiecień - stanowisko ds. księgowości budżetowej, tel: 34 3270 409* wew. 126

Anna Marszałek - stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych, tel: 34 3270 409* wew. 144

Irena Ozga - stanowisko ds. księgowości podatkowej, tel: 34 3270 409* wew. 142

Dorota Blukacz - stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych, tel: 34 3270 409* wew. 144

Dorota Lisiecka - stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych (podatek od środków transportu), tel: 34 3270 409* wew. 122

Bożena Ciupa - stanowisko ds. obsługi kasowej, tel: 34 3270 409* wew.142

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego

Kierownik Referatu, stanowisko ds. geodezji

Wiesław Włodawiec - tel: 34 3270 409* wew. 140

Pracownicy:

Iwona Toll - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami,  tel. 34 3270 409* wew. 143

Anna Rempała - stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, tel. 34 3270 409* wew. 143

Referat Inwestycyjny i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu, stanowisko ds. funduszy zewnętrznych

Michał Bednarczyk - tel: 34 3270 409* wew. 107

Pracownicy:

Paweł Tasarz - podisnpektor ds. inwestycji, tel: 34 3270 409* wew. 106

Marcin Marchewka - stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych, tel: 34 3270 409* wew. 106

Magdalena Jabłońska - stanowisko ds. funduszy zewnętrznych, tel: 34 3270 409* wew. 106

Referat Spraw Społecznych, Promocji i Oświaty

Kierownik referatu

Olga Kacprzak - tel: 34 3270 409* wew. 133

Pracownicy:

Jolanta Kowalik - stanowisko ds. oświaty i wychowania, tel: 34 3270 409* wew. 131

Edyta Leśniczek - stanowisko ds. finansowania jednostek oświatowych, tel: 34 3270 409* wew. 131

Adrianna Piekarska - stanowisko ds. finansowo-księgowych jednostek oświatowych, tel: 34 3270 409* wew. 135

Ewelina Motyl - stanowisko ds. finansowo-księgowych jednostek oświatowych, tel: 34 3270 409* wew. 135

Szymon Chlebicki - stanowisko ds. działalności gospodarczej i archiwum zakładowego, tel: 34 3270 409* wew. 112

Paulina Dawid - stanowisko ds. promocji gminy, tel: 34 3270 409* wew. 122

Katarzyna Ryś - stanowisko ds. archiwum tel: 34 3270 409* wew. 112

Martyna Rokosa -  tel: 34 3270 409* wew. 122

Referat Urząd Stanu Cywilnego

Olga Gębuś - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, tel: 34 3270 409* wer. 109

Jadwiga Maciejewska - stanowisko ds. dowodów osobistych, tel: 34 3270 409* wer. 118

Kinga Kandora - stanowisko ds. ewidencji ludnośći, tel: 34 3270 409* wer. 109

Samodzielne stanowiska Urzędnicze:

Agnieszka Glińska - Radca Prawny, tel: 34 3270 409* wew. 104

Marek Dądela - stanowisko ds. administracyjnych, tel: 34 3270 409* wew. 125

Halina Warzecha-Zielińska - stanowisko ds. obrony cywilnej i spraw obronnych, tel: 34 3270 409* wew. 135