Gmina Blachownia

Pierwszy wniosek o płatność dla Gminy Blachownia

W dniu 29.06.2023r. Gmina Blachownia  złożyła do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ( WFOŚIGW) pierwszy wniosek o płatność dla Gminy Blachownia  ramach programu priorytetowego ,, Ciepłe Mieszkanie''. Wniosek dotyczył kwot dotacji należnych 10 beneficjentom końcowym i opiewał na łączną kwotę 102. 906,24zł.