Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Szkoła Podstawowa nr 1 otrzyma dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

 

Z radością informujemy, że złożony w ubiegłym roku przez Gminę Blachownia projekt unijny w ramach konkursu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 (Europejski Fundusz Społeczny +?) dla Priorytetu: FESL.06.00 – Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.02-Kształcenia ogólne pn. „Mój rozwój – moja przyszłość” – podniesienie jakości kształcenia ogólnego uczniów i uczennic w Szkole Podstawowej nr 1 w Gminie Blachownia został wybrany do dofinansowania.

Wartość projektu: 1 737 569,72 zł

Wysokość dofinansowania: 1 650 691,23 zł

Wkład własny niefinansowy: 86 878,49 zł

Okres realizacji projektu: od 2 września 2024 r. do 30 czerwca 2028 r.

 

Grupa docelowa objęta wsparciem to uczniowie i uczennice klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni w liczbie 661 uczniów - 351 dz. i 310 chł. oraz 38 nauczycieli - 30 kobiet i 8 mężczyzn uczęszczających do szkoły lub uczących w szkole w latach 2024-2028 przy założeniu ich udziału w więcej niż jednej formie wsparcia w projekcie.

 

Celem projektu jest zastosowanie kompleksowych rozwiązań zwiększających szanse edukacyjne uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 im. M Konopnickiej w Blachowni poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału tak, by w przyszłości umożliwić im rozwój osobisty na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. W projekcie zaplanowane zostały działania wspierające oraz zajęcia terapeutyczne, wspomagające i rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,  zwiększające szanse edukacyjne uczniów, zapewniające poprawę warunków do rozwoju indywidualnego m.in.:

zajęcia z zakresu pomocy pedagogiczno – przychologicznej: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne w zakresie budowania relacji rówieśniczych; arteterapia; zajęcia terapeutyczne z elementami integracji sensorycznej; terapia ręki; terapia Tomatisa; terapią Metodą Warnkiego; terapia logopedyczne; warsztaty radzenia sobie z emocjami i stresem;

zajęcia rozwijające uzdolnienia: z matematyki, języka angielskiego;

zajęcia wyrównawcze: z matematyki, chemii, fizyki, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego.

 

Doposażona zostanie świetlica szkolna w nowoczesne pomocy dydaktyczne, w tym gry wielkoformatowe, maty interaktywne, namioty, pufy i sofy. Zakupione zostaną materiały plastyczne i pomoce do prowadzenia zajęć papieroplastyki, gier i zabaw gimnastyczno – sensorycznych.

 

Projekt uwzględnia również podnoszenie poziomu wiedzy nauczycieli i nauczycielek w zakresie pracy z grupą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w zakresie: zaburzenia przetwarzania słuchowego, arteterapii, Treningu Umiejętności Społecznych, Mnemotechniki w Edukacji, specjalistycznych szkoleń do terapii Warnkego i terapii Tomatis.

 

Projekt będzie przełamywał stereotypy dotyczące ograniczeń w osiąganiu sukcesu edukacyjnego, społecznego i zawodowego powodowane przez niepełnosprawność, płeć, wywodzenie się z rodzin dysfunkcyjnych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji bytowej i rodzinnej. Projekt poprzez wdrożenie Unikatowego Kodu Uczenia (się)® - koncepcji rozwoju umiejętności uczenia się

z wykorzystaniem narzędzi Analizy Sposobu Uczenia się (LSA)© oraz Analizy Sposobu Nauczania (TSA)© stworzy realne możliwości na myślenie o tym, że każde dziecko (niezależnie od płci) jest wyjątkowe oraz na tworzenie warunków do uczenia się w oparciu o rzeczywiste potrzeby i predyspozycje dziecka. Analiza Sposobu Uczenia się (LSA)® uwzględnia 49 elementów (uwarunkowania biologiczne oraz cechy nabyte), które stanowią o wyjątkowości każdego ucznia, a każdy ma swoje mocne strony i ma prawo inaczej się uczyć, aby odnieść sukces w życiu szkolnym, społeczny i zawodowym.

 

Prze okres 4 lat szkolnych realizacji projektu w Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni będą podejmowane innowacyjne działania w zakresie wdrożenia w placówce Unikatowego Kodu Uczenia się poprzez wizytę studyjną do szkoły podstawowej, która wdrożyła Unikatowego Kodu Uczenia (się)®, specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli, poddanie uczniów Analizie Sposobu Uczenia się (LSA)© celem poznania własnych preferencji co do stylów uczenia się oraz podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów prawnych na temat jakie dla ich dziecka są najbardziej sprzyjające warunki uczenia się.

Wyniki badań pozwolą zmienić przestrzeń edukacyjną placówki poprzez uwzględnienie potrzeb uczniów w doposażeniu i aranżacji 10 sal lekcyjnych oraz utworzeniu 4 kącików relaksacyjnych – stref ciszy.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu.

 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnego projektu edukacyjnego podnoszącego jakość kształcenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni oraz Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.