Ścisła współpraca i konsultacje Burmistrza ze środowiskiem sportowym w Blachowni procentuje

Gmina Blachownia skutecznie aplikowała do Ministerstwa Sportu i Turystyki o środki na budowę przyszkolnej hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Bankowej 13 w Blachowni. (informowaliśmy o tym tutaj):

https://blachownia.pl/aktualnosci/gmina-blachownia-otrzymala-dofinansowanie-na-budowe-przyszkolnej-hali-sportowej.html

i została umieszczona na pozytywnej liście rankingowej z potencjalnym dofinansowaniem w kwocie 2 420 000 zł. Po otrzymaniu z ministerstwa propozycji zawarcia umowy w tej sprawie Burmistrz przedstawiła do konsultacji jej treść szkolnym środowiskom sportowym. W ich wyniku okazało się, że zawarty przez ministerstwo w projekcie umowy obligatoryjny wymóg wyposażenia hali sportowej w nawierzchnię poliuretanową w sposób zasadniczy ogranicza wykorzystanie obiektu zgodnie z oczekiwaniami młodych sportowców i ich trenerów.

Nawierzchnia taka uniemożliwia wykorzystywanie hali gdyż nie nadaje się do treningów siatkówki, ani piłki nożnej. Budowanie hali, której użytkowanie ogranicza nawierzchnia wzbudza wątpliwości. Narażanie gminy na bezprzedmiotowe wydatki blisko 5 mln. złotych, bez możliwości pełnego wykorzystania przez kluby sportowe i stowarzyszenia jest bezpodstawne. Wspólnie z Radnymi Rady Miejskiej Burmistrz Blachowni podjęła decyzję o rezygnacji z dofinansowania. Nie rezygnujemy natomiast z działań mających na celu poprawę infrastruktury sportowej w naszej gminie, jeśli tylko pojawi się taka możliwość planujemy skorzystać z możliwości dofinansowania budowy zadaszenia na orliku, co jest zgodne z oczekiwaniami klubów sportowych i stowarzyszeń. Koszty takiego przedsięwzięcia będą znacznie niższe, a korzyści bardziej wymierne, orlik stanie się obiektem całosezonowym. Zadaszenie ograniczy także hałas i światło na które od lat uskarżają się mieszkańcy okolicznych bloków.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności