Projekt Budżetu na 2024 r. podatki na dotychczasowym poziomie, budżet inwestycyjny blisko 30 mln złotych

Przyszłoroczny budżet zapowiada się bardzo optymistycznie. Plan dochodów to kwota 77 mln 687 tys 623 zł 42 gr. Dochody bieżące 56 mln 388 tys, dochody majątkowe to kwota 21 mln 299 tys Wydatki to kwota 85 mln 380 tys 845 zł 51 gr z czego 29 mln 064 to wydatki majątkowe. Planowany deficyt, czyli różnica w kwocie 7 mln 693 tys 222 zł pokryta zostanie z wolnych środków w kwocie 7 mln 091 tys zł i kredytu w wysokości 3 mln złotych, przy czym 2 mln 397 895, 37 stanowi spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.  

  • Na 2024 rok w gminie Blachownia planujemy wydatki inwestycyjne na kwotę 28 mln 563 tys 982 zł. 
  • Nie planujemy żadnych podwyżek podatków i opłat lokalnych !!!  
  • W dalszym ciągu gmina będzie także intensywnie pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych a także na bieżące projekty.  
  • Poza kontynuacją rozpoczętych zadań inwestycyjnych, którym priorytetowa jest budowa kanalizacji w dzielnicy Ostrowy, Łojki, Cisie będziemy rozwijać infrastrukturę drogową, turystyczną i sportową Będziemy realizować działania społeczne, profilaktyczne i zdrowotne. aktywizować seniorów, wspierać rodziny oraz inicjatywy lokalne.  
  • Najważniejsze inwestycje planowane do realizacji w 2024 to Budowa chodnika przy ul Starowiejskiej - kolejny etap Modernizacja ulicy Dworcowej Budowa wodociągu i nakładki asfaltowej przy ulicy Wyścigowej Modernizacja ulic Wczasowej, Nowowiejskiej, łącznika Starowiejskiej, Piastów, budowa chodnika przy ul Wspólnej i Konopnickiej, Budowa oświetlenia przy ul Żurawiej i uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy, odwodnienie Konradowa, Budowa żłobka w gminie Blachownia, budowa mini parku wodnego i rozbudowa infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej wokół zalewu, poprawa infrastruktury sportowej przy OSIR, zagospodarowanie terenu przy Rybaczówce. W dalszym ciągu stawiamy na ekologię - 175 tys przeznaczamy na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła, planujemy wymianę źródła ogrzewania w SP w Łojkach.
  • Szczegółowy plan inwestycyjny zawiera przedstawiona przez Burmistrza Blachowni uchwała w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Blachownia na rok 2024.  
  • Planowany jest także znaczny wzrost wydatków w obszarze oświaty - 19 mln 037 921, 64 spowodowany planowanymi podwyżkami dla nauczycieli.  

 Projekty – budżetu na 2024 rok i WPF na lata 2024-2036 można pobrać ze strony :

https://blachownia.bip.net.pl/?a=13982&fbclid=IwAR25MfZU3wvdAxC8LtJAdnNtZMwbgew2v3nMRYEOjNuy_lsXjvYH8V5CIBg

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności