Prawie 300 tys. zł na usługi społeczne

Podejmując działania w zakresie rozwoju usług społecznych na terenie Gminy Blachownia będzie realizowany program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" ze środków jakie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło dla samorządów. Gmina Blachownia pozyskała 272.544,00. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
    oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Zapraszamy po nowym roku do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej osoby zainteresowane. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności