Gmina Blachownia

Modernizacja instalacji grzewczej Przedszkola w Łojkach – umowa podpisana!

W dniu 09.lipca została podpisana umowa na wykonanie modernizacji instalacji grzewczej w budynku przedszkola w Łojkach. Prace zrealizuje firma Miarpol Spółka z o.o. która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją instalacji gazowej grzewczej oraz budową kotłowni gazowej wraz z instalacją wewnętrzną i zewnętrzną w budynku Publicznego Przedszkola w Łojkach ul. Długa 50.

 

Od lewej: Tomasz Kozieł Prezes Zarządu Miarpol Spółka z o.o, Cezary Osiński Burmistrz Blachowni, Marta Pardela-Piątek Z-ca Prezesa Zarządu Miarpol Spółka z o.o, Michał Bednarczyk Kierownik Referatu Inwestycyjnego i Zamówień Publicznych.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności