Gmina Blachownia

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni rozstrzygnięty

22 marca 2024 roku odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni.

Ofertę na stanowisko dyrektora szkoły złożył jeden kandydat pan Andrzej Guła – obecnie urzędujący dyrektor szkoły. 

12 osobowa Komisja Konkursowa po przeanalizowaniu oferty, wysłuchaniu kandydata i po przeprowadzonej z nim rozmowie dokonała oceny merytorycznej kandydata. Ocenie podlegała w szczególności przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni. 

Komisja w głosowaniu tajnym wskazała jako kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni pana Andrzeja Gułę. 

Kolejnym krokiem po zatwierdzeniu konkursu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe będzie powierzenie panu Andrzejowi Gule stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni od 1 września 2024r. na kolejną kadencję.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności