Gmina Blachownia

Żłobek w Gminie Blachownia

Gmina Blachownia zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami przygotowuje się do uruchomienia żłobka. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i opiekunów dzieci w wieku do lat 3, Gmina Blachownia zamierza przystąpić do realizacji projektu mającego na celu uruchomienie i funkcjonowanie w kolejnych latach gminnego, publicznego żłobka.

Samorząd chciałby zapewnić już w 2024 roku opiekę dla co najmniej 24 dzieci w części budynku po wygaszonym gimnazjum przy ul. Bankowej 13, gdzie obecnie funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 1 (oddziały przedszkolne i klasy I – III).

 

Żłobek miałby odrębne wejście, a wewnątrz dwie sale dla dzieci, salę sensoryczną, toalety i pomieszczenie dla zatrudnionej kadry. W planie jest również rozbudowa placu zabaw o urządzenia dla dzieci do lat 3.

 

Zważywszy na fakt, iż planowane przedsięwzięcie wymaga zaangażowania znacznych nakładów finansowych, projekt zamierzamy zrealizować z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, w ramach przyjętego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH Plus" – na który czekaliśmy.

Jednym z podstawowych warunków złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienia do projektu jest ustalenie skali faktycznych, a nie tylko potencjalnych potrzeb w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie naszej gminy. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z pytaniem, czy w przypadku uruchomienia na terenie Gminy Blachownia żłobka, byłaby Pani - byłby Pan - byliby Państwo skłonni oddać swoje dziecko (dzieci) pod opiekę tej instytucji. Jeżeli wyrażają Państwo wolę zapisania do żłobka dziecka (dzieci), które w chwili uruchomienia tej instytucji nie ukończy(ą) jeszcze 3 lat, prosimy o wypełnienie pisemnej ankiety i przesłanie jej lub osobiste dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Blachowni. 

Ankietę można też przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: oswiata@blachownia.pl. Ankieta dostępna jest do pobrania w załączniku do artykułu oraz w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Blachowni. 

Ankieta nie jest kartą zgłoszeniową do żłobka, ale tylko i wyłącznie informacją dotyczącą zainteresowania rodziców żłobkiem (opieką nad małym dzieckiem) w Gminie Blachownia.  Powyższe badanie prowadzone będzie do 10 lutego 2023 roku i pozwoli określić, czy na terenie Gminy Blachownia istnieje zapotrzebowanie na tego typu placówkę. 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Pliki do pobrania:

ANKIETA-Maluch Plus 2023(2).docx
Format: docx, 31.01 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności