Normalny rozmiar   Normalny rozmiar   Największy rozmiar   Wysoki kontrast
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
dla działania: dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
dla poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT


NUMER WNIOSKU: WND-RPSL.04.05.02-24-09G6/16-002

Linki do stron


Gmina Blachownia
Gmina Blachownia
Urząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Gmina Blachownia
Portal Funduszy Europejskich
Gmina Blachownia
Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego