SPRAWY OBRONNE
Bezpieczeństwo obywateli (bezpieczeństwo wewnętrzne) oraz niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bezpieczeństwo zewnętrzne) są interesami narodowymi o egzystencjalnym znaczeniu.

Najważniejszym celem administracji państwowej w tym zakresie jest utrzymywanie bezpieczeństwa narodowego na możliwie najwyższym poziomie.

Zapewnienie bezpieczeństwa uzasadnia w razie potrzeby zastosowanie całego posiadanego zespołu sił i środków, którymi dysponuje państwo.

Bardzo dużą rolę w zakresie obronności odgrywają jednostki samorządu terytorialnego. Bez ogniwa samorządowego nie byłoby systemu obronności
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obrona ojczyzny jest również obowiązkiem wszystkich obywateli.
autor: Halina Warzecha-Zielińska
PLIKI DO POBRANIA
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ