Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Umowa na dokumentację projektową obwodnicy Blachownia - Herby podpisana

12 maja Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z firmą TRAKT sp. z o.o na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46. W spotkaniu udział wzięła Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Pierwszy Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka, Wójt Gminy Herby Iwona Burek, lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele stron umowy.

Dokumentacja będzie obejmowała opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnic oraz jej uzyskanie.

Umowa ma zostać zrealizowana w terminie 39 miesięcy od daty podpisania. Składają się na to 32 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych. Pozostałe 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 

Usługę projektową, połączoną ze wsparciem zamawiającego na etapie przeprowadzania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, wykona konsorcjum firm TRAKT Sp. z o. o. Sp. K. (lider) oraz TRAKT Sp. z o. o. (partner) za kwotę 3 999 929,25 zł.

Budowa obwodnicy Blachowni i Herb pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. W przyszłości odcinek ten będzie kluczowy z uwagi na połączenie autostrady A1 z planowaną drogą ekspresową S11. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, bowiem w ostatnich lata na tym odcinku dochodziło do licznych zdarzeń drogowych oraz odciąży istniejący układ komunikacyjny. Inwestycja poprawi również komfort i warunki przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze krajowej nr 46 od Lublińca do Częstochowy. Długość obwodnicy wyniesie ok. 10,8 km. 

 

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/


Data publikacji: 12-05-2021