Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

MOCNY GŁOS BLACHOWNI NA RYNKU PRACY – BURMISTRZ BLACHOWNI SYLWIA SZYMAŃSKA W SKŁADZIE POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 2 października 2015 r. Prezydent Częstochowy powołał Burmistrza Blachowni – Sylwię Szymańską w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia w Częstochowie.

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 2 października 2015 r. Prezydent Częstochowy powołał Burmistrza Blachowni – Sylwię Szymańską w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia w Częstochowie.

Warto podkreślić, że gremium to jest ustawowo umocowane w bardzo ważnych kwestiach związanych z polityką na rynku pracy i stanowi organ opiniodawczo – doradczy Starosty.

Do najważniejszych zadań Powiatowej Rady Zatrudnienia należy m. in.:
- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego produktywnego zatrudnienia w powiecie,
- ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
- opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych zadań,
- opiniowanie opracowanych przez urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy i sprawozdań z ich wykonania,
- składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.

Pani Burmistrz gratulujemy i życzymy skutecznej pracy w rozwiązywaniu problemów na rynku pracy w powiecie częstochowskim, a szczególnie w Blachowni.


Data publikacji: 13-10-2015