Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Konkurs Ekologiczna Zagroda 2021. Czekamy na zgłoszenia!

Trwają przygotowania do dorocznego konkursu „Ekologiczna Zagroda” organizowanego przez powiat częstochowski.

Przypominamy, że konkurs obejmuje wszystkie domostwa na terenach wiejskich naszego powiatu, nie tylko zagrody, w których odbywa się towarowa produkcja rolnicza, ale również te, w których mieszkają ludzie wykonujący inne zawody. Ważna jest nie tylko estetyka zagród, ale ocenie podlegają również: gospodarowanie odpadami, w tym usuwanie azbestu, gospodarowanie wodą, ograniczanie niskiej emisji, termomodernizacja budynków, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, utrzymywanie przydomowych warzywników, jagodników, pasiek, sadów, ochrona  krajobrazu, hodowla  zwierząt w tym drobiu, królików, kóz i innych zwierząt  na potrzeby własne gospodarstwa domowego i innych form wytwarzania zdrowej żywności na potrzeby rodziny, z wykorzystaniem metod rolnictwa ekologicznego.

Więcej informacji: gkn@blachownia.pl, tel. 343270409 wew. 111