Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Informacja o planowanych zabiegach ograniczenia liczebności populacji owadów liściożermych

Z uwagi na potrzebę utrzymania stabilności i funkcjonowania ekosystemów leśnych stwarzanych przez chrabąszcze oraz osnuję gwiaździstą, na podstawie empirycznie uzyskanych danych, podjęto decyzję o przeprowadzeniu zabiegów ograniczających liczebności ich populacji z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu lotniczej aparatury atomizerowej ULV, typu Micronair AU 5000.

Ograniczanie nadmiernej liczebności chrabąszczy planowane jest na terenie Nadleśnictwa Kłobuck − 16 ha (1. pole zabiegowe) i Rudziniec − 8 ha (1. pole zabiegowe). Łączna powierzchnia drzewostanów, w których planuje się prowadzenie zabiegów wobec imagines chrabąszczy wynosi 24 ha. Redukcję liczebności larw osnui gwiaździstej przewiduje się przeprowadzić na 40. polach zabiegowych o łącznej na powierzchni 1 426 ha, w 6. nadleśnictwach: Brynek – 171 ha, Herby – 87 ha, Koszęcin – 112 ha, Lubliniec – 1 023 ha, Zawadzkie – 8 ha i Złoty Potok – 25 ha.

Zgodnie z Decyzją WIORiN w Katowicach z 18 marca br. zabiegi ograniczania liczebności imagines chrabąszczy prowadzone będą w I i II dekadzie maja, natomiast akcja ograniczania liczebności populacji osnui gwiaździstej realizowana będzie od końca I dekady maja i będzie trwała do połowy jego III dekady.

Mieszkańcy miejscowości położonych w sąsiedztwie pól zabiegowych zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wykonania zabiegów z właściwym wyprzedzeniem w formie ogłoszeń wywieszonych w miejscach publicznych. Powierzchnie przewidziane do oprysku oznaczone zostaną tablicami ostrzegawczymi.

 

>> INFORMACJA O UŻYWANYCH PREPARATACH <<