Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Konkursy oraz druki do pobrania 2016

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w gminie Blachownia w 2016 roku:

1. Zarządzenie Nr OR 0050.9.2016 Burmistrza Blachowni z dnia 20.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Blachownia w 2016 roku.

2. Zarządzenie Nr OR 0050.10.2016 Burmistrza Blachowni z dnia 20.01.2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru karty oceny wniosku oraz wzoru umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

a) Wzór wniosku na realizację zadania publicznego

b) Karta oceny wniosku

c) Wzór umowy

3. Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Blachownia w 2016 roku

Dotacja z budżetu gminy na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym:

1. Zarządzenie Nr OR 0050.11.2016 Burmistrza Blachowni z dnia 20.01.2016 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy w trybie pozakonkursowym i określenia wzoru wniosku, wzoru sprawozdania oraz wzoru umowy na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.

a) Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu gminy Blachownia - tryb pozakonkursowy

b) Wniosek o realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

c) Wzór umowy

d) Sprawozdanie z zadania publicznego

2. Wykaz ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w 2016 roku.

3. Wykaz ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w 2016 roku c.d

4. Wykaz ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w 2016 roku c.d

5. Wykaz ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w 2016 roku c.d

6. Wykaz ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w 2016 roku c.d