Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych


NUMER WNIOSKU: WND-RPSL.05.05.00-24-0519/17-002

Linki do stron


Gmina Blachownia
Gmina Blachownia
Urząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Gmina Blachownia
Portal Funduszy Europejskich
Gmina Blachownia
Serwis Regionalnego Programu Województwa Śląskiego