Celem głównym projektu jest zapewnienie efektywnego systemu zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i technologicznych przez OSP w województwie śląskim. Doposażenie służy skutecznemu prowadzeniu akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom, mające na celu ochronę środowiska naturalnego i człowieka.