WIADOMOŚCI Z RATUSZA - Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni
Informator wydaje Urząd Miejski w Blachowni
adres redakcji:
Blachownia ul. Sienkiewicza 22

tel. (034) 3204 972, (034) 3204 957
adres e-mail: kontakt@blachownia.pl
ISSN 1730-9190, nakład 1000 egzemplarzy

Materiały do gazety i ogłoszenia są przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania artykułów.
Nie są przyjmowane artykuły niepodpisane.
Archiwum Wiadomości z Ratusza
Rok 2015
Grudzień 2014/Luty 2015
Rok 2014
Wydanie specjalne listopad 2014
Czerwiec/Sierpień 2014
Kwiecień/Maj 2014
Dodatek Kwiecień/Maj 2014
Dodatek Kwiecień/Maj 2014
Styczeń/Marzec 2014
Rok 2013
Październik/Grudzień 2013
Lipiec/Wrzesień 2013
Maj/Czerwiec 2013
Marzec/Maj 2013
Styczeń/Luty 2013
Rok 2012
Dodatek Listopad/Grudzień 2012
Listopad/Grudzień 2012
Wrzesień/Październik 2012
Lipiec/Sierpień 2012
Dodatek Maj/Czerwiec 2012
Maj/Czerwiec 2012
Marzec/Kwiecień 2012
Styczeń/luty 2012
Rok 2011
Dodatek specjalny do grudniowych Wiadomości z Ratusza
Listopad, grudzień
Wrzesień, październik
Lipiec, sierpień
Czerwiec
Kwiecień
Luty/Marzec
Styczeń
Dodatek do numeru styczniowego
Rok 2010
Styczeń
Luty/Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Wrzesień
Październik-Listopad
Rok 2009
Styczeń
Luty
Marzec
Maj
Lipiec
Sierpień
Dodatek specjalny do numeru sierpniowego
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień