PEŁNA EKSPERTYZA BUDOWLANA PRZEDSZKOLA W BLACHOWNI JUŻ W PAŹDZIERNIKU
Burmistrz Sylwia Szymańska zgodnie z informacjami przekazanymi wcześniej radnym, rodzicom i personelowi placówki zleciła w trybie pilnym wykonanie dodatkowej i kompleksowej analizy technicznej całości budynku Przedszkola Nr 2 w Blachowni przy ul. Żeromskiego. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawcą tego ważnego zadania będzie firma "Eko-technologie.eu" reprezentowana przez Pana Krzysztofa Żelazkiewicza. Z ramienia firmy ekspertyzę wykona Pan Zdzisław Trybulak, który jest biegłym sądowym z blisko 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie ekspertyz technicznych budynków.

Ekspertyza zostanie wykonana jeszcze w bieżącym miesiącu, a jej wyniki zaprezentowane Radzie Miejskiej i opinii publicznej. Co ważne będzie ona stanowić podstawę do opracowania dokumentacji technicznej remontu Przedszkola i precyzyjnego wyliczenia kosztów jego wykonania. Termin wykonania dokumentacji to grudzień br. Powyższe działania są realną i odpowiedzialną reakcją Pani Burmistrz na wieloletnie zaniedbania tego budynku.
Urząd Miejski w Blachowni 09.10.2015