SPRAWCY WIELOLETNICH ZANIEDBAŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY
UL. ŻEROMSKIEGO TRAFIĄ PRZED OBLICZE PROKURATORA
Kilkukrotnie informowaliśmy Mieszkańców, że wieloletnie zaniedbania i błędy we wcześniejszych pracach remontowych budynku Przedszkola Nr 2 w Blachowni przy ul. Żeromskiego, doprowadziły do stanu, który uniemożliwia, bezpieczne przebywanie tam dzieci i personelu placówki.

Wbrew głoszonym przez niektórych opiniom, ani potencjalny zakres koniecznych prac, ani przewidywany koszt i czas ich trwania nie dawały żadnych szans na doprowadzenie w szybkim czasie budynku przedszkola do użytku. Oburzający jest fakt, że zdrowie dzieci i pracowników przedszkola, jest lekceważony i wykorzystywany do nie służących Mieszkańcom rozgrywek politycznych. W procederze tym biorą udział ludzie, którzy przez poprzednie kilka lat mając wpływ na sprawy publiczne nie reagowali i nie wstali ze swoich służbowych foteli, aby choć raz zobaczyć na własne oczy faktyczny stan swoich "dokonań" i odpowiedzieć na apele o pomoc ze strony użytkowników obiektu.

Burmistrz Sylwia Szymańska, która odważnie i publicznie informowała rodziców, radnych i opinię publiczną o tych faktach z żelazną konsekwencją doprowadzi do ustalenia pełnej i personalnej odpowiedzialności karnej winnych zaniedbań. W dniu wczorajszym po wnikliwej analizie prawnej sytuacji, do Prokuratury Rejonowej w Częstochowie złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie. Polega ono na niedopełnieniu obowiązków służbowych i nieskorzystaniu z przysługujących Gminie Blachownia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji oraz na wyborze technologii docieplenia budynku Przedszkola, która doprowadziła do jego dewastacji i tym samym naraziła Gminę Blachownia na szkodę, a w konsekwencji na zagrożenie życia i zdrowia osób korzystających z budynku.

Pełny tekst zawiadomienia wraz z uzasadnieniem w załączniku.
Urząd Miejski w Blachowni 09.10.2015
PLIKI DO POBRANIA
Załącznik w formacie PDF