Mieszkanki Blachowni w Brukseli
W maju Biblioteka Miejska z okazji "Europejskiego Dnia e-Aktywności Obywatelskiej" zorganizowała warsztat dla młodzieży pod hasłem "Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej". Celem zajęć było zachęcenie młodzieży do zainteresowania się tym, co ważnego dzieje się w UE i wyrażanie swojej opinii na temat codziennego życia w UE. Za pośrednictwem poznanych narzędzi internetowych mogli śledzić aktualne wydarzenia, dowiedzieć się co instytucje UE mogą zrobić w ważnych dla nich sprawach. Historię Unii Europejskiej na spotkaniu przedstawił młodzieży sekretarz gminy Pan Dariusz Wojciechowski.

W ogłoszonym na zajęciach konkursie pt.: "Moja przygoda z e-Aktywnością Obywatelską" organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego młodzież z Blachowni zajęła 1 miejsce w kategorii od 16 roku życia! Praca uczennic, które w ramach swojej przygody z e-aktywnością opisały jak za pomocą poznanych narzędzi próbowały rozwiązać problem braku tolerancji w społeczeństwie. Dzięki pomocy Pani Burmistrz Sylwii Szymańskiej dziewczyny przeprowadziły warsztaty wśród uczniów szkół podstawowych na temat tolerancji w ich środowisku. Otrzymały od Pani Burmistrz pomoc materialną w postaci materiałów biurowych na organizację spotkań.

Karolina Florek i Klaudia Bagmat za swoją pracę pt. " Obudź się! Reaguj!" otrzymały tablety Toshiba. Biblioteka w podziękowaniu za organizację i zaangażowanie w promocję konkursu, a także wsparcie udzielone młodzieży w realizacji ich działań również dostała tablet.

Praca laureatek dostała rekomendację FRSI do ogólnoeuropejskiego konkursu, w którym nagrodą był udział w konferencji "e-Partycypacja z perspektywy obywatela" organizowanej w Brukseli 8 grudnia 2015 roku. Zgłoszenie konkursowe zostało uznane za najlepsze spośród tych, które zostały zgłoszone w Polsce! W związku z czym Karolina Florek i Klaudia Bagmat wraz z przedstawicielem biblioteki i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pojadą na konferencję do Brukseli podsumowującą projekt Europa "Wsparcie e-partycypacji obywatelskiej". LAUREATKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Biblioteka Miejska w Blachowni 02.10.2015