Uczniowie Gimnazjum zainteresowani powołaniem Młodzieżowej Rady Miasta
23 września w naszej szkole odbyło się ciekawe spotkanie uczniów Gimnazjum z przewodniczącą Rady Miejskiej panią Edytą Mandryk, radną panią Katarzyną Borycką oraz panem Tymoteuszem Pydą - absolwentem naszej szkoły. Spotkanie dotyczyło zapoznania uczniów z pomysłem powołania Młodzieżowej Rada Miasta, zebranie opinii na temat potrzeby powołania tego fakultatywnego organu samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym oraz zainteresowania młodzieży pracą w Radzie.

Młodzieżowe rady pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Pracując w Młodzieżowej Radzie uczniowie biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Mają także możliwość wpływania na swoją gminę i miasto podejmując konkretne działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby. Dzięki demokratycznym wyborom są to osoby, które mogą reprezentować swoich rówieśników przed władzami miasta. Pomysł utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży, która pragnie mieć wpływ na działania władz samorządowych w sprawach dotyczących młodych ludzi.
Hanka Kożuch 01.10.2015