Ćwiczenia obronne Florian 2015
Dnia 25 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Blachownia odbyło się gminne ćwiczenie obronne pk. "FLORIAN 2015" Ćwiczenie odbywało się pod kierownictwem Burmistrza Blachowni - Sylwii Szymańskiej. Nadzór na przebiegiem ćwiczenia pełniła insp. ds. obronnych, obrony cywilnej i wojskowości - Halina Warzecha - Zielińska.
W ramach ćwiczenia wprowadzono w Urzędzie Miejskim system przepustowy i dokonano przemieszczenia Burmistrza Blachowni wraz z niezbędną obsadą urzędu do zapasowego miejsca pracy.

W ćwiczeniach udział wzięli pracownicy Urzędu Miejskiego oraz podległe jednostki organizacyjne:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Blachowni w zakresie udostępnienia pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczenia,
- Zarząd Mieniem Komunalnym w zakresie środka transportu,
- OSP Blachownia w zakresie zabezpieczenia p.poż.

Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego, ćwiczenie przebiegało zgodnie z planem. Kierownictwo ćwiczenia dziękuje wszystkim uczestniczącym w gminnym ćwiczeniu obronnym. Podziękowania składamy również wszystkim, którzy tego dnia byli petentami tut. urzędu i ze zrozumieniem podeszli do występujących utrudnień.
Urząd Miejski w Blachowni 28.09.2015