DESZCZ UNIJNYCH PIENIĘDZY NA DROGI W BLACHOWNI !!!
W dniu 16 września br. - reprezentujący Panią Burmistrz Sylwię Szymańska - Sekretarz Gminy D. Wojciechowski wziął udział w spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Spotkanie poświęcone było podpisaniu umowy dla projektu całkowitej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 492 od DK 46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Oznacza to, iż wkrótce Blachownia zyska kompleksowo zmodernizowany blisko 9 km odcinek strategicznie ważnej drogi o znaczeniu międzypowiatowym i międzygminnym. Sądzić należy, że nie tylko mieszkańcy ul. Zielonej i Wręczyckiej, ale też pozostali użytkownicy tej drogi będą mieli zapewniony zarówno większy komfort podróżowania i co najważniejsze znacznie podwyższone bezpieczeństwo. Pas drogowy zostanie w pełni odwodniony, odcinki wśród zabudowy oświetlone, a całość wyposażona w nowoczesne oznakowanie poziome i pionowe. Przewiduje się również budowę nowych chodników, zatok przystankowych i modernizacje skrzyżowań.

Łączny koszt prac dokumentacyjno - wykonawczych wyniesie szacunkowo blisko 40 mln zł. W roku przyszłym zakończone zostaną czynności przygotowawcze, a w roku 2017 przewiduje się uruchomienie robót. Całość zadania finansowana ma być przez Zarząd Dróg Wojewódzkich ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

I to nie koniec dobrych informacji wynikających ze środowego spotkania. Wojewódzki Zarząd Dróg w tym samym okresie i w podobnym zakresie zamierza przeprowadzić kompleksową modernizację drogi DW 494 przebiegającej na blisko 3 km odcinku przez teren Gminy Blachownia. Szacunkowa wartość tych prac wyniesie ponad 10 mln zł i finansowana będzie z tego samego europejskiego źródła. Wszystko wskazuje więc na to, iż w najbliższych latach Blachownia wzbogaci się o nowoczesną infrastrukturę drogową dzięki 50 mln zł z Unii Europejskiej. O szczegółach związanych z przygotowaniem tych inwestycji będziemy Państwa informować na bieżąco.
Urząd Miejski w Blachowni 18.09.2015