CZY MUSIMY TAK DROGO PŁACIĆ ZA OŚWIETLENIE ULICZNE?
W trosce o ochronę środowiska, ale również z korzyścią dla przyszłych finansów Blachowni, Burmistrz Sylwia Szymańska konsekwentnie zadbała, aby w ramach środków europejskich przynależnych naszej gminie w Regionalnych Inwestycjach Terytorialnych znalazła się pokaźna kwota na wymianę wszystkich ulicznych opraw oświetleniowych na wysoce energooszczędne. Łączna kwota przewidziana na wymianę ok. 1300 lamp wyniesie prawie 2,7 mln zł. - z czego 85% sfinansuje Unia Europejska.

W celu prawidłowego sporządzenia wniosku o dofinansowanie tej inwestycji Blachownia kończy opracowanie bardzo ważnego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wykonuje niezbędny audyt oświetlenia ulicznego w gminie. Po raz pierwszy zostaną zinwentaryzowane, szczegółowo opisane i naniesione na mapy wszystkie uliczne punkty świetlne na terenie gminy. Oprócz analiz technicznych i ekonomicznych modernizacji, audyt określi również możliwość i celowość inteligentnego (zdalnego) zarządzania oświetleniem ze stanowiska komputerowego i określi efekty finansowe i ekologiczne modernizacji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że z budżetu gminy wydaje się corocznie blisko 300 tys zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej zasilającej nasze lampy uliczne. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie korzyści ekonomicznych wynikających z modernizacji źródeł oświetlenia ulicznego pokazują, że oszczędności sięgają 30-50% dotychczasowych wydatków. Niebagatelne znaczenie modernizacji polegać będzie również na znaczącym zmniejszeniu emisji do atmosfery gazów cieplarnianych, co w sposób ewidentny wpłynie na czystość powietrza.
Krótko mówiąc, w roku 2016 Blachownia nie tylko znacząco taniej, ale z wielką troską o środowisko naturalne będzie oświetlać swoje ulice.
Urząd Miejski w Blachowni 14.09.2015