Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
Szanowni Państwo,
Gmina Blachownia wspólnie z firmą Wroconsult Sp. z o.o. przystąpiła do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawy jego jakości, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy, zwiększenia efektywności energetycznej, czyli lepszego gospodarowania nośnikami energii, które zużywamy na co dzień i co za tym idzie zmiany naszych postaw konsumpcyjnych jako odbiorców i użytkowników energii na terenie gminy.
Dokument ten jest niezbędny do uzyskania dotacji z funduszy unijnych na realizację szeregu projektów inwestycyjnych, w tym m.in. związanych z:
- termomodernizacją budynków publicznych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej i prywatnych;
- modernizacją infrastruktury wytwarzania i przesyłu ciepła i energii;
- modernizacją i budową infrastruktury transportowej (drogi, ścieżki rowerowe, komunikacja zbiorowa).

Stworzenie odpowiedniego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, umożliwiającego uzyskanie dofinansowania projektów istotnych z punktu widzenia mieszkańców i przedsiębiorców, jest możliwe pod warunkiem udziału społeczności gminy w jego przygotowaniu.

W związku z tym prosimy mieszkańców i przedsiębiorców:
- o wypełnienie ankiet badawczych dotyczących zużycia ciepła i energii, oraz termomodernizacji własnych zasobów mieszkaniowych oraz odesłanie ich na adres e-mail: pgn@wroconsult.pl, pozostawienie w miejscu wypełnienia lub w Urzędzie Miejskim w Blachowni (wszystkie podane przez Państwa w badaniu ankietowym informacje nie będą udostępniane publicznie, posłużą jedynie do sporządzenia ogólnych wniosków i analiz dla całej gminy);
- o zgłaszanie pomysłów na inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej w gminie, zmniejszenie zużycia energii i ciepła, modernizacji infrastruktury energetycznej, produkcji energii z OZE (odnawialnych źródeł energii) - Państwa pomysły i sugestie (w szczególności dotyczy do przedsiębiorców) są niezwykle istotne - jedynie inwestycje zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą brane pod uwagę w konkursach o dotację z funduszy strukturalnych (UE).

W związku z tym prosimy mieszkańców i przedsiębiorców o wypełnienie ankiet badawczych dostępnych na stronie www.wroconsult.pl/pgn/blachownia/ .

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 34 3270461 wew.109,110.

Aktualizacja:
na stronie Wroconsult.pl dostępne są już wersje ankiet możliwe do wypełnienia ankiety on-line www.wroconsult.pl/pgn/blachownia/ (bez ściągania dokumentu w programie Word)
Urząd Miejski w Blachowni 09.09.2015
PLIKI DO POBRANIA
Ankieta dla mieszkańców
Ankieta dla przedsiębiorców
Ankieta dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
Projekty niskoemisyjne - mieszkańcy
Projekty niskoemisyjne - przedsiębiorcy
Projekty niskoemisyjne - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe