Ochrona Zdrowia Psychicznego
Zachęcamy do zapoznania się z umieszczonymi na stronie Województwa Śląskiego (kanał youtube) filmami informacyjno-edukacyjnymi dotyczącymi zdrowia psychicznego tj.:
- Nerwica dzieci i młodzieży,
- Nerwica osób dorosłych,
- Depresja,
- Depresja u osób dorosłych.

Filmy mogą stać się ważną wskazówką dla szerokiego grona odbiorców, szczególnie dla osób stykających się z osobami będącymi w grupie ryzyka zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.
Scenariusze zawierają informację o diagnozie zaburzeń nerwicowych/depresji, objawach i przyczynach ich powstania, a także o możliwości udzielenia pomocy osobom, u których mogą one występować.

Przedmiotowe materiały udostępniono na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl

Oby zapoznać się z filmami dotyczącymi ochrony zdrowia psychicznego wybierz LINK
Urząd Miejski w Blachowni 08.09.2015
LINKI
Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020