II EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "WODY OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO"
Komisja Młodzieżowa przy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie informuje, że organizuje II edycję Konkursu Fotograficznego "WODY OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO" Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Prace będzie można nadsyłać od 1 września 2015 roku do 31 października 2015 roku (ostateczny termin nadsyłania prac). Zdjęcia przysłane na konkurs będzie można oglądać w specjalnej galerii.
Patronat medialny nad konkursem objął TYGODNIK REGIONALNY 7 DNI.

W miesiącu wrześniu, gdy rozpocznie się nadsyłanie prac ogłosimy listę nagród. Jedyną zmianą w odniesieniu do I edycji konkursu jest zwiększenie do 3 liczby przysyłanych prac. Prace przysyłać należy już na nowy adres: 42-200 Częstochowa ul. Jagiełły 63. Telefon 343605313

Regulamin oraz kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony
www.pzw.org.pl/19/wiadomosci/115457/60/konkurs_fotograficzny__ii_edycja
Rafał Jędrysiak 07.09.2015