Ostry start na ulicy Polnej
W dniu 13.08.2015 rozpoczęto remont ulicy Polnej w Blachowni polegający na ułożeniu nowej nakładki asfaltowej. Zadanie obejmuje ułożenie dwóch warstw nakładki asfaltowej na długości 220 m. Wykonawcą zadania jest P.P.H.U. "RAFALIN inż. Rafał Mika" z Blachowni. Koszt inwestycji to 58.828,01 zł, a termin realizacji został określony na dzień 30 września 2015 roku.
Widząc zaawansowanie prac, inwestycja zostanie skończona znacznie przed terminem.
Urząd Miejski w Blachowni 14.08.2015