Rozpoczynamy budowę ulicy Malickiej
Za kilkanaście dni rusza długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja - budowa ulicy Malickiej.

W pierwszej propozycji budżetu Blachowni (złożonej w listopadzie ubiegłego roku) przewidywano wykonanie ulicy Malickiej z nakładką asfaltową. Warunkiem realizacji takiego wariantu było uzyskanie dofinansowania ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę ok. 600 tyś. zł. Niestety złożony we wrześniu ubiegłego roku wniosek Gminy Blachownia został rozpatrzony negatywnie. Było to bezpośrednim powodem wycofania inwestycji z budżetu na rok 2015 (uchwalonego w grudniu 2014 r.).

Mimo powyższych uwarunkowań, ale mających na uwadze znaczenie inwestycji dla mieszkańców Blachowni, Burmistrz Sylwia Szymańska podjęła decyzję o wykorzystaniu oszczędności (wynikających z realizacji innych zadań) na rozpoczęcie budowy ul. Malickiej, jeszcze w roku bieżącym.

Rozpoczęcie pierwszego etapu tego przedsięwzięcia polegać będzie na korytowaniu istniejącej nawierzchni i wykonaniu zupełnie nowej podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm. Podbudowa wykonana zostanie na całej długości ul. Malickiej - tj. 1450 m.

Termin realizacji całości zadania wyznaczony jest na 30 września br., a jego łączny koszt brutto to 155,5 tyś zł. Wykonana podbudowa umożliwi w przyszłości położenie pełnej nakładki asfaltowej.

Co ważne, wykonawcą inwestycji została Firma P.P.H.U. "RAFALIN" inż. Rafał Mika której siedziba znajduje się właśnie przy ul. Malickiej. Liczymy zatem na szczególną troskę o tempo i jakość prac.
Urząd Miejski w Blachowni 10.08.2015