Nowa tablica informacyjna
Od 2012 roku gmina Blachownia jest członkiem Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska", która angażuje się na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju turystyki oraz popularyzacji i rozwoju produkcji wyrobów regionalnych.

Dzięki współpracy udało się zrealizować wiele projektów i inwestycji ważnych dla Mieszkańców naszej gminy np. boiska przy szkołach czy plac zabaw w Wyrazowie. LGD aktywnie uczestniczy w imprezach i wydarzeniach na terenie Blachowni, wspierając nas w działaniach na rzecz promocji i rozwoju społeczno - kulturalnego.

Kolejnym wspólnym działaniem jest tablica informacyjna promująca współpracę z LGD "Zielony Wierzchołek Śląska", ale przede wszystkim eksponująca walory rekreacyjne, turystyczne i przyrodnicze Blachowni i najbliższych okolic. Na tablicy znajdziemy adres Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. wraz z ofertą infrastruktury i bazy turystycznej, z której mogą skorzystać goście przebywający w naszym mieście.

Zamieszczona na tablicy mapka podpowiada turystom jak dotrzeć do najciekawszych i najważniejszych miejsc i instytucji w Blachowni. Zaprasza również do udziału w najważniejszych wydarzeniach kulturalnych odbywających się w naszym mieście.
Urząd Miejski w Blachowni 28.07.2015