POETYCKIE ZMAGANIA GIMNAZJALISTÓW
W Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni odbył się konkurs "Poetyckie strofy o Blachowni" zorganizowany przez Panią Burmistrz Sylwię Szymańską z okazji Dni Blachowni. Koordynatorkami były: Małgorzata Kukulska i Bożena Synowicz z Gimnazjum i Maura Jochymczak z MDK. Zadaniem uczniów było napisanie wiersza o naszym mieście. Do jury konkursowego wpłynęło 18 tekstów. Miały one różny charakter: humorystyczno - satyryczny, panegiryczny i liryczny. Uczniowie napisali wiersze sylabiczne, rymowane i białe. Wykazali się umiejętnościami tworzenia ciekawych metafor i prezentowania w niebanalnej formie swoich refleksji.

W dniu 16.06.2015 roku zebrało się jury konkursowe w składzie:
- Olga Kacprzak,
- Jolanta Zacharska,
- Maura Jochymczak,
- Bożena Synowicz,
- Małgorzata Kukulska.

Wiersze oceniano w skali 1 - 10. Laureatami konkursu zostali:
- Anna Krzywoń (opiekun - Małgorzata Kukulska),
- Tomasz Gawor ( opiekun - Bożena Synowicz),
- Wiktoria Leśko ( opiekun - Bożena Synowicz ).

Dziękujemy wszystkim rymotwórcom, a laureatom - gratulujemy!
Laureatów zapraszamy na oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w sobotę 27 czerwca 2015 roku, o godzinie 16.00 podczas obchodów Dni Blachowni.
Małgorzata Kukulska i Bożena Synowicz 23.06.2015