Włączenie OSP Cisie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.
Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Dnia 4 maja 2015 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego została włączona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu. 30 maja 2015 r. w strażnicy OSP Cisie odbyły się oficjalne uroczystości z tym związane, podczas których bryg. Sławomir Olbryś złożył na ręce Prezesa OSP Cisie Rafała Kochera i Naczelnika Daniela Hardiana, Decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą włączenia jednostki do KSRG. W uroczystościach brali udział przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, władze Blachowni w osobach Burmistrza Blachowni Pani Sylwii Szymańskiej i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Blachowni Pani Edyty Mandryk oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Blachowni. Po uroczystościach zaproszeni goście mogli zwiedzać jednostkę.

Dzięki włączeniu do systemu zwiększy się bezpieczeństwo w naszej gminie i nie tylko, gdyż jednostka będzie mogła przeprowadzać akcje ratowniczo-gaśnicze na terenie całego kraju. Strażacy będą mogli brać udział w większej ilości szkoleń i manewrów, dużo łatwiej będzie można pozyskać dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego w tym samochodów pożarniczych.

Za udostępnienie zdjęć z uroczystości dziękujemy Pani Anicie Pilarz
Urząd Miejski w Blachowni 02.06.2014