Nowe wzory dowodów osobistych
Od 1 marca 2015 roku MSW rozpoczęło wydawanie dowodów osobistych nowego wzoru. Dowody są wykonane z tego samego materiału i o tych samych wymiarach jak wcześniejsze, jednak zmienił się wygląd graficzny i zakres danych. Na nowych dowodach nie ma informacji dotyczących adresu zameldowania, wzrostu i koloru oczów, zrezygnowano również z podpisu posiadacza dowodu, a pojawiło się dodatkowe pole - obywatelstwo. Nowe dowody są lepiej zabezpieczone przed fałszerstwami. Informacje o wszystkich zmianach w wyglądzie dowodów i ich zabezpieczeniach możemy znaleźć w ulotce poniżej, opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Stare dowody, wydane przed marcem 2015 zachowują swoją ważność do daty wskazanej na dokumencie.
Urząd Miejski w Blachowni 10.03.2015
PLIKI DO POBRANIA
Ulotka dotycząca nowych dowodów w formacie PDF