Zaproszenie na spotkanie nt. Aktywne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne jako ważny partner we współpracy z samorządem na rzecz realizacji polityki rozwoju Gminy Blachownia
Urząd Miejski w Blachowni 04.02.2015