Informacja o budżecie Gminy Blachownia na 2015r przyjętym na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku przez Radę Miejską w Blachowni
Szanowni Mieszkańcy Gminy Blachownia,
30 grudnia 2014r. na sesji Rady Miejskiej w Blachowni uchwalony został budżet naszej Gminy na rok 2015 r. czuję się zatem w obowiązku, w związku z podjętą uchwałą przekazać Państwu kilka ważnych informacji.

Planowane dochody budżetu wyniosą 33 149 034,28 zł, natomiast planowane na rok 2015 wydatki budżetu to kwota 35 143 395,28 zł, z tego na inwestycję zaplanowana została kwota w wysokości
6 131 624,84 zł. Różnicę między tymi pierwszymi wielkościami stanowi deficyt budżetowy wynoszący 1 994 361,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z następujących źródeł:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 494 361,00 zł.

Zadłużenie naszej Gminy w roku bieżącym wyniesie 14 138 000 zł, czyli 42,65% planowanych na ten rok dochodów.

Dla porównania w poprzednich latach dług wynosił odpowiednio:
- rok 2012 - 13 410 000 zł, (42,43%),
- rok 2013 - 12 611 000 zł (41,51%)
- w roku 2014 wzrósł do kwoty 14 363 000 zł (44,59%).

Tegoroczna kwota zadłużenia naszej Gminy stanowi duże wyzwanie dla mnie jako Burmistrza Blachowni, ale także dla Radnych, wskazuje na warunki, w jakich będziemy pracować. Bez Waszej pomocy Szanowni Mieszkańcy i Was Wysoka Rado osiągnięcie znaczącej poprawy w tym zakresie będzie szalenie trudne a nawet niemożliwe, dlatego liczę na wsparcie i zrozumienie.

Namacalnym i wymiernym dowodem na to, że w roku bieżącym będę musiała rozwiązać zaległe problemy w Gminie są niedokończone i nierozliczone inwestycje:
- rozliczenie finansowe budowy Hala Widowiskowo-Sportowa
- ogłoszenie nowego przetargu i dokończenie budowy strażnicy OSP
- realizacja drugiego etapu budowy targowiska przy ul. ks. Kubowicza.

Przy okazji informacji dot. budżetu na rok 2015 pragnę Państwa poinformować, że na chwilę obecną Gmina Blachownia nie posiada strategicznych dokumentów umożliwiających działania rozwojowe gminy oraz skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych i unijnych: Planu Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Lokalnego Planu Rewitalizacji, Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

W gminie, w której działalność prowadzona jest bez strategicznego planu ocena podejmowanych przez władze decyzji jest niezwykle trudna. Nie można stwierdzić czy planowane działanie jest spójne z innymi zamierzeniami, czy jego skala, termin i standardy wykonania zostały ustalone optymalnie i w oparciu o rzeczywiste potrzeby. Brak uczestnictwa Mieszkańców w procesie tworzenia planów działania, oraz brak wiedzy w zakresie założonych celów skutecznie uniemożliwia zaakceptowanie podejmowanych działań.

Zatem wymogiem chwili jest wyciągnięcie stosownych wniosków i realizacja tego, co dotychczas z różnych powodów nie zostało wykonane. Uczyńmy to wspólnie dla rozwoju naszej Gminy.
Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska 20.01.2015
PLIKI DO POBRANIA
Informacja w formacie PDF