Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

ZDALNA SZKOŁA+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Gmina Blachownia w dniu 7 lipca 2020r. złożyła wniosek o przyznanie grantu w wysokości 54 999,87 zł na zakup laptopów i zestawów słuchawkowych, w konkursie organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Miło nam poinformować, że w dniu 9 lipca br. nasza Gmina znalazła się na Liście wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania.

Za pozyskane środki zostaną zakupione laptopy wraz z zestawami słuchawkowymi dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Blachownia. Zakupiony przez Gminę sprzęt będzie wypożyczany przez szkoły dla najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych. W momencie, gdy nauka powróci do szkół, sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany przez uczniów podczas lekcji.Data publikacji: 09-07-2020