Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu II posiedzenia Rady Sportu w Blachowni

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 02 grudnia 2015 roku (środa) w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1, o godz.18.30 odbędzie się posiedzenie Rady Sportu w Blachowni z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Omówienie zasad oraz trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie naszej gminy.
1. Omówienie zasad oraz terminów przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych w 2016 roku, w szczególności w zakresie kultury fizycznej.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu w zakresie planowanych wydatków na realizację zadań publicznych w roku 2016 rok.
3. Ustalenie kalendarza imprez sportowych w roku 2016 ze szczególnym uwzględnieniem imprez odbywającym się pod patronatem Burmistrza i Rady Miejskiej.
4. Omówienie konieczności oraz możliwości wsparcia wybitnych sportowców naszej gminy (stypendia, granty, zwrot kosztów itp.)
5. Omówienie roli, zakresu obowiązków i działania Menagera Sportu.
6. Propozycja tematów na następne spotkanie.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Sportu w Blachowni
Marcin Mandryk


Data wydarzenia: 02-12-2015 18:30 do 02-12-2015 20:30