Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

Zarządzenie nr 94

Prezesa Rady Ministrów

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia10 lipca 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 13 lipca 2020 r., do godz. 23.59.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

PREZES RADY MINISTRÓW

MATEUSZ MORAWIECKI