Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Zaproszenie do udziału w konkursie

Starostwo Powiatowe w Częstochowie zachęca wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu ”Ekologiczna Zagroda 2016”. 
 
Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii  w zakresie ochrony środowiska. 

Warunki uczestnictwa w konkursie

  1. Położenie zagrody na obszarach wiejskich powiatu.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie na piśmie według wzoru (załącznik nr 1 karta zgłoszenia) dokonane przez właściciela zagrody w terminie do 31 maja 2016.
  3. Zgłoszenia do etapu powiatowego dokonuje Burmistrz Gminy.
  4. Do konkursu na szczeblu powiatowym każda z gmin wyłania w Etapie Gminnym konkursu jedną zagrodę laureata, która bierze udział w etapie powiatowym.
  5. Zajęcie I, II, III miejsca w etapie powiatowym powoduje ograniczenie w możliwości udziału zagrody w konkursie przez kolejne 3 lata.
  6. Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w Konkursie jest przyjęcie przez właściwą Komisję Konkursową Karty Zgłoszenia z wyrażoną zgodą, potwierdzoną własnoręcznym (czytelnym) podpisem przez właściciela/współwłaścicieli zagrody, akceptującym regulamin Konkursu i zawarte w zał. 1 Karta Zgłoszenia– oświadczenia

Załącznik 1 - Karta zgłoszenia (docx)

Załącznik 2 - Regulamin konkursu (doc)