Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Zaprogramuj przyszłość - ZSP w Łojkach

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przdszkolnym w Łojkach bierze udział w ogólnopolskim projekcje unijnym „Zaprogramuj Przyszłość”. Celem projektu jest wsparcie nauczycieli w zakresie realizacji zajęć z podstaw programowania w edukacji wczesnoszkolnej. Dodatkowym aspektem tego projektu jest wspomaganie nauki cyfryzacji w szkole. W projekcie wzięło udział 4 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Odbyli oni specjalne szkolenia przygotowujące do prowadzenia zajęć z kodowania. Lekcje prowadzone są w klasach I, IIIa i IIIb, uczestniczy w nich 49 uczniów. Podczas zajęć dzieci uczą się programowania przez: pracę bez komputera tzw. kodowanie offline, świat aplikacji mobilnych wprowadzających i wspierających kodowanie, program Scratch pozwalający w przyjazny sposób rozwijać podstawy programowania, a także wstęp do robotyki. Zajęcia zostały zaprojektowane tak aby jego przeważająca część bazowała na aktywnym działaniu uczestników. W ramach zajęć z projektu dzieci będą miały zorganizowaną wycieczkę, która jest finansowana z budżetu unijnego. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymała: matę edukacyjną i kartoniki doskonale nadające się do realizacji zajęć z całą klasą z podstaw kodowania offline oraz realizacji innych treści w ramach edukacji wczesnoszkolnej, zestawy robotów dostosowane do wieku uczniów uczestniczących w zajęciach wraz z tabletami, zestawy MakeyMakey. Obecnie zajęcia są realizowane i cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy z wielką chęcią i zaangażowaniem biorą w nich udział.