Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Statuetki starosty. Nominowani Krzysztof Ściubidło i Walenty Mazur

Gala wręczenia wyróżnień "Za zasługi dla powiatu" odbędzie się w sobotę 15 lutego w Filharmonii Częstochowskiej. Nominacja do tej nagrody jest dużym wyróżnieniem dla osób i organizacji z naszego powiatu. Jest także podziękowaniem za dotychczasową działalność na rzecz powiatu i jego mieszkańców. Starosta Częstochowski wybierze laureatów spośród osób i organizacji nominowanych przez Kapitułę Konkursu. Wśród tego zaszczytnego grona znaleźli się działacze związani z gminą Blachownia.

W kategorii "Samorządność i Polityka Społeczna" nominowany został Krzysztof Ściubidło.

To lider społeczności lokalnej i od 2011 roku sołtys sołectwa Stara Gorzelnia. Z jego inicjatywy w 2013 roku zostało powołane Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru, którego celem jest integracja środowiska lokalnego. Krzysztof Ściubidło to pomysłodawca nowej linii autobusowej, inicjator budowy dróg, oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury drogowej. Pozyskuje środki zewnętrzne, m.in. z konkursu Inicjatyw Sołeckich - 24 tys. zł-na rozbudowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego oraz ponad 90 tys. zł z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na projekt „100 lat zaśpiewamy Tobie Polsko”. W 2018 roku uhonorowany „Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

W kategorii "Inne szczególne osiągnięcia i wydarzenia" nominację otrzymał związany z gminą Blachownia Walenty Mazur, animator kultury, muzyk, wokalista, regionalista.

Współpracuje z wieloma zespołami z regionu częstochowskiego, takimi jak: Blachowianki, Chór Akord – Seniorzy Olsztyn, Lisowianki, Mstowianki, Złota Jesień – Herby, KGW Olsztyn. Jest współzałożycielem kapeli „Blachowianie”. Wśród wielu nagród zdobytych na scenach ogólnopolskich na wyróżnienie zasługuje I miejsce jako solista skrzypek na XI Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Częstochowie, III miejsce dla solisty instrumentalisty na XIV Regionalnym Przeglądzie Zespołów Ludowych w Szczekocinach, I miejsce w konkursie akordeonowym „Dożynkowe Muzykowanie” w Lubojnie w 2019 roku. Obecnie pasją Walentego Mazura jest pisanie wierszy i tekstów piosenek.

Pełna lista nominowanych TUTAJ.

 

 

 


Data publikacji: 10-02-2020